News

Vi bygger om vattenverket i Köping

Dricksvattnet i Köping har bra kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter. Undantaget är manganhalten som ibland är förhöjd. Naturliga förekomster av uran finns också i vattnet. Björks Rostfria AB håller på att byggas om verket så att vattnet renas genom nanomembranfilter och då tas bl a  mangan och uran bort. Så här beskriver Köpings kommun projektet.

Read the full news article

Fårösunds Vattenverk

Fårösunds Vattenverk är det första i Sverige som försörjs av solenergi. Här berättar Region Gotland om det hypermoderna verket.

Read the full news article

High tech i Partille Kommun

Björks Rostfria är underentreprenör för leverans och installation av nanofilter vid Partille Kommuns nya vattenverk vid Kåsjön. Här beskriver Partille Kommun vad som pågår.

Read the full news article

Sveriges största vattenverk med ultrafilter.

Björks Design and Prefabrication® har haft förtroendet att medverka vid tillbyggnationen av Göteborg Stads vattenverk vid Lackarebäcken för en entreprenadsumma om över 50 Mkr. Lackarebäcks Vattenverk har byggs ut för att ensamt klara av att försörja Göteborgs stad med vatten och blir därmed ett av Sveriges modernaste vattenverk. Investeringen är den största i göteborgarnas vattenförsörjning på 40 år. Entreprenaden har avsett komponenttillverkning i egen fabrik, leverans till Göteborg och montage på plats av delar och kompletta system i rostfritt stål. Vi har också tillhandahållit maskinteknik. Vid avancerade rörinstallationsprogram är montagefärdiga prefabenheter att föredra. Prefabricering innebär rationella, kvalitativa och ekonomiska fördelar för Göteborgs Stad. Här berättar Göteborgs Stad om teknikval, verket och dess tillblivelse.  

Read the full news article

Låg kvalitet på svenskt dricksvatten

Idag publicerade Sveriges Radio följande nyhet. Klicka här! Björks Rostfria AB, Water Membrane Systems® har utvecklat tekniker, redan idag, för att hantera miljömålet, som regering och riksdag klubbat, om grund- och dricksvatten av god kvalité år 2020.

Read the full news article

Partille Kommun investerar i nanofilter.

Hösten 2014 genomförs en stor ombyggnad av Partille kommuns vattenverk vid Kåsjön. Björks Rostfria AB, Water Membrane Systems® genomför entreprenaden.  Kommunen investerar i en helt ny anläggning med så kallade nanofilter och med flera biologiska, kemiska, och mekaniska reningsprocesser som ger högre vattensäkerhet. Till exempel minimeras risken för utbrott av magsjuka liknande den händelse som skedde i Östersund 2010 då man fann parasiten Cryptosporidium i vattnet. Samtidigt ökar vattenverkets kapacitet. – Vi tar vårt vatten från Kåsjön som har mycket hög vattenkvalité, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun. Nya Nanofilter installeras I den nya anläggningen kommer alla partiklar och eventuella mikroorganismer som bakterier, parasiter och virus att silas bort ur vattnet med hjälp av så kallade nanofilter, tunna membran med pyttesmå hål i som släpper igenom vatten men inte stora molekyler eller partiklar. Reningstekniken med nanofilter har funnits ett tag, men varit mycket dyr att investera i. De sista åren har dock kostnaderna sjunkit, vilket gör det möjligt att installera tekniken storskaligt. Till exempel i Partille kommuns vattenverk. Finansieras via VA-avgiften Det nya vattenverket är budgeterat till 100 miljoner kronor och finansieras via VA-avgiften som tas ut av alla fastighetsägare i Partille för att kunna hålla kommunens vattennät i gott skick. Det nya vattenverket får högre kapacitet och kommer att kunna rena större volymer vatten än det gamla vattenverket. Det gör att kommunen kan vara självförsörjande under några veckor om vattenleveransen från Göteborg bryts. – Vi tillverkar cirka 75 procent av dricksvattnet ur Kåsjön. Resten köper vi av Göteborg, säger Per Söderquist. Goda bakterier i kommunens tjänst För att få hög vattensäkerhet, sker vattenreningen i en sluten process genom en massa tankar och rör med så få öppna vattenytor som möjligt. Det gör det tyvärr svårt för intresserade att följa processen på plats. Men den går till ungefär så här: Vatten pumpas upp från Kåsjön. På sin väg genom vattenverket silas vattnet allra först genom så kallade biofilter; 6-7 meter höga rostfria torn fyllda med grus. Tornen är även hem för ett stort gäng ”goda” bakterier som arbetar för Partille kommun genom att äta upp organiskt material som följt med sjövattnet. När bakterierna är mätta och glada, skickas vattnet vidare genom så kallade patronfilter. – Det kan närmast jämföras med gigantiska kaffefilter som tar bort småpartiklar ur vattnet, förklarar Per Söderquist. Sedan är det dags för vattnet att passera igenom de nya nanofiltren. Det sker under tryck, vilket gör att rent vatten pressas genom filtren och vidare i reningsprocessen, medan en mindre mängd vatten med minipartiklar i skickas tillbaka ut i Kåsjön. Rätt PH-värde Några moment återstår innan det rena vattnet kan skickas ut som dricksvatten i ledningarna. Efter att det har passerat nanofiltren justeras vattnets PH-nivå och alkalinitet. – Det ska vara en aning basiskt, för att uppnå det tillsätter vi små mängder kalciumklorid i vattnet, säger Per Söderquist. Till sist skickas vattnet, som en extra säkerhetsåtgärd, genom UV-ljus som är bakteriedödande. Därefter går det utmärkt att hälla upp ett stort glas kallt vatten att dricka. Texten är hämtad från Partille Kommuns hemsida. Mer info finns här.

Read the full news article

Nu startar arbetet med Fårösunds Vattenverk.

Tekniska nämnden på Gotland har beslutat att Björks Rostfria AB  vunnit upphandlingen av Fårösunds vattenverk. – Vi valde det anbud som hade betydligt billigare driftskostnader, säger Matias Swartling (MP). Investeringen handlar om cirka 8,5 miljoner kronor och beräknas vara i drift under 2015. – Anledningen till att Björks Rostfria AB Water Membrane Systems® kunde lägga ett betydligt lägre anbud beror på att företaget använder andra processer och filter för rening av vattnet, förklarar Anna Hrdlicka (M).

Read the full news article

Norsborgs Vattenverk etapp två startar nu!

Norsborgs Vattenverk är ett av Nordens största vattenverk, byggt 1904, och producerar, tillsammans med Lovö Vattenverk, dricksvatten till stockholmarna. Tillsammans distribuerar verken rent och gott vatten till över en miljon människor varje dag. Björks Design and Prefabrication®, har under ett antal år medverkat i förbättringsarbetet med de två verken. Vi har uppgraderat båda produktionslinjerna avseende pumpstationer och UV-ljus. Vi har designat och prefabricerat mycket grova dimensioner i egen verkstad för att transportera och slutmontera på plats. Vi kan tillverka rör upp till DN1000 med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning. Nu startar arbetet med den sista etappen vid Norsborg. Stockholm Vatten kommer under många år att kunna leverera ett dricksvatten i världsklass.  

Read the full news article

Etapp 1, Nord av Lackarebäcken Vattenverk är klart!

Björks Design and Prefabrication® har haft förtroendet att medverka vid tillbyggnationen av Göteborg Vattens vattenverk vid Lackarebäcken för en entreprenadsumma om över 50 Mkr. Lackarebäckens Vattenverk har byggs ut för att ensamt klara av att försörja Göteborgs stad med vatten och blir därmed ett av Sveriges modernaste vattenverk. Investeringen är den största i göteborgarnas vattenförsörjning på 40 år. Entreprenaden har avsett komponenttillverkning i egen fabrik, leverans till Göteborg och montage på plats av delar och kompletta system i rostfritt stål. En av flera transporter till Göteborg. Just in time. Vi har också tillhandahållit maskinteknik. Vid avancerade rörinstallationsprogram är montagefärdiga prefabenheter att föredra. Prefabricering innebär rationella, kvalitativa och ekonomiska fördelar för Göteborgs Vatten. – Vi har under de senaste åren bl a  haft som strategi att utveckla metoder och investera i personal och utrustning  för mekaniserad TIG- och plasmasvetsning, säger vd P-O Björk. Vi tillverkar och rundsvetsar rörkomponenter upp till 1,2 meter i diameter, med en godstjocklek av upp till 10 mm med branschens högsta kvalitet, fortsätter P-O Björk. Dessutom kavalitetsdokumenteras varje komponent och svetsfog helt automatiskt i vår verkstad, avslutar P-O Björk. – Det är mycket glädjande att företagets omfattande investeringar ger resultat både för beställare och oss, tillägger vd Per-Olof Björk. Björks Rostfria AB startade 1983 och sysselsätter idag 25 – 30 personer. – Det är fantastiskt att vi har fått förtroendet att medverka vid tillbyggnaden av Lackarebäckens stora vattenverk. Arbetet har löpt över flera år, fortsätter P-O Björk.

Read the full news article

Björklinge Vattenverk är klart. 120 kbm/h.

Vi har lämnat över nycklarna till vattenverket i Björklinge. Björklinge Vattenverk kommer, från och med nu, att leverera ett mjukare dricksvatten till alla fastigheter i Björklinge, Läby och Skuttunge. Klicka på bilderna för att förstora. Fler bilder finns i vårt bildarkiv. 70-stycken 8-tums membranelement. 3 stycken patronfilter i mitten av bild. Björklinge Vattenverk levererade tidigare ett vatten med omkring 18 tyska hårdhetsgrader, Björks Rostfria AB har haft förtroendet att bygga till och om verket för att lösa hårdhetsproblemet och andra problem. Idag har Uppsala Vatten ett väl fungerande vattenverk i Björklinge som är framtidssäkrat och ger ett rent vatten med 6ºpH.Hög automatik och SCADA-system. Uppsala Vatten AB har uppdragit åt Björks Rostfria AB att bygga om och ut Björklinge vattenverk i en totalentreprenad. Grundvatten pumpas från 2 stycken brunnar till en råvattenreservoar. Grundvattnet är av en relativt god kvalitet för de flesta vattenkvalitetsparametrar men innehåller spår av bekämpningsmedelsrester, uran och är samtidigt hårt. För att avhärda vattnet har en nanomembrananläggning installerats. Råvattnet passerar först ett patronfilter som är avsett att skydda membranen från slitande partiklar och leds sedan till två stycken membranrack innehållande 70 stycken 8-tums membranelement. Innan dricksvattnet leds till reservoaren pH-justeras vattnet samt desinficeras med UV-ljus och natriumhypoklorit. PH-justering. Tre linjer innehållande råvattenpumpar, nanofilter och antiscalingdosering bestyckar två membranrack. En pumplinje är reserv varför patronfilterbyten kan ske samtidigt som övriga produktionslinjer är i drift. I Björklinge vattenverk avskiljs inte 100% av alla joner. Andelen som passerar membranen avgörs av bl a  storlek och laddning i förhållande till valda membranelement. Exempelvis avskiljs ca  95% av kalcium och magnesium, ca  98% av sulfat och ca  95% av alkaliniteten i råvattnet. Större molekyler avskiljs effektivt med aktuella membran medan de allra minsta släpps igenom liksom gaser av olika slag. Mikroorganismer som bakterier och virus är i sammanhanget elefanter och inga levande celler är tillräckligt små för att passera ett nanomembran. Membranen är därför en absolut barriär mot mikroorganismer.Antiscaling.

Read the full news article