Abisko Fjällstation

Nanofilter löste Abiskos vattenproblem.

IMG0082_abiskoAbisko turiststation ligger fantastiskt vackert mellan Torne Träsk och storslagna Abisko nationalpark. Turiststationen hämtar sitt vatten från de omgivande fjällmassiven. De har i många avseenden ett fantastiskt vatten men det är väldigt hårt. Sedan oktober 2010 producerar stationens nanofilteranläggning ett utmärkt vatten och den lokale fastighetsskötaren kan själv sköta både drift och underhåll.

Allt kalkade igen

Det väldigt hårda vattnet i Abisko var ett stort problem för turiststationen i allmänhet och turiststationens restaurang i synnerhet. Kaffebryggare, vattenkokare och annan utrustning som kom i kontakt med vattnet kalkade obönhörligen igen. Utrustningen förstördes av alla kalkbeläggningar och restaurangen slängde i princip allt efter varje säsong. Det gick inte att få glas och porslin att se rent ut. Det fanns alltid en hinna av kalk på allt som hade varit i kontakt med vattnet.
Efter att ha provat en RO-anläggning som istället gav ett vatten som var så kemiskt rent att det nästan var otjänligt så vände sig turiststationen till Björks. På kort tid designade och byggde vi upp en nanofilteranläggning för Abisko. Vi fraktade upp den på lastbil, kopplade in och satte den i drift.

Enklast möjliga underhåll

Nu har stationen ett lagom hårt och gott vatten, utrustningen kalkar inte igen och restaurangens glas blir skinande rena. Personalen är jättenöjd. De är också glada att de har en anläggning som kräver minimalt med tillsyn och skötsel. På en plats som Abisko turiststation är det givetvis en stor fördel att drift och underhåll är så bekymmersfritt som möjligt. Då kan personalen fokusera på att leverera en upplevelse till besökarna istället för att vara vatteningenjörer.