« Back to News

Sveriges största vattenverk med ultrafilter.

Björks Design and Prefabrication® har haft förtroendet att medverka vid tillbyggnationen av Göteborg Stads vattenverk vid Lackarebäcken för en entreprenadsumma om över 50 Mkr. Lackarebäcks Vattenverk har byggs ut för att ensamt klara av att försörja Göteborgs stad med vatten och blir därmed ett av Sveriges modernaste vattenverk. Investeringen är den största i göteborgarnas vattenförsörjning på 40 år.
Entreprenaden har avsett komponenttillverkning i egen fabrik, leverans till Göteborg och montage på plats av delar och kompletta system i rostfritt stål.

Vi har också tillhandahållit maskinteknik. Vid avancerade rörinstallationsprogram är montagefärdiga prefabenheter att föredra. Prefabricering innebär rationella, kvalitativa och ekonomiska fördelar för Göteborgs Stad.

Här berättar Göteborgs Stad om teknikval, verket och dess tillblivelse.