Bräckvatten blir dricksvatten

Allt fler kommuner börjar se på Östersjöns bräckvatten som en potentiell källa för dricksvatten. Det gäller såväl Öland och Gotland som övriga kustkommuner. Membranfiltertekniken är den enda teknik som klarar av att producera bra dricksvatten från bräckvatten på ett kostnadseffektivt sätt. Det har Björks visat i ett flertal försöksanläggningar, där de första nu börjar permanentas.2105312

Behovet att avsalta vatten ökar

Det kan finnas flera skäl till att behöva avsalta vatten i Sverige. Öarna Gotland och Öland har ett särskilt problem, eftersom de helt enkelt saknar tillräckliga mängder sötvatten. Avsaltning av bräckvatten kan vara enda alternativet till att importera vatten från fastlandet.

I havsnära områden runt Östersjön kan saltvatteninträngningar i brunnarna vara ett problem. Här har membranfiltertekniken de dubbla fördelarna av att kunna ta bort saltet och att vara mycket lämplig att skala ner till små, självgående anläggningar.

Vissa kommuner börjar också blicka framåt mot den saltvatteninträngning i Mälaren som kan bli följden av stigande globala havsnivåer. I dessa fall är membranfiltertekniken ofta det enda praktiskt möjliga sättet att producera ett bra dricksvatten på plats.

Enklare avsalta Östersjövatten

Tekniken att avsalta havsvatten är många decennier gammal. Öar som Kanarieöarna och torra områden som länderna vid Persiska viken har länge förlitat sig på membranfilterteknik. Men en avgörande skillnad är att Östersjöns relativt sett låga salthalt gör att det går att använda mindre täta membran, vilket sänker energiförbrukningen väsentligt och därmed kostnaden för att driva anläggningarna. Att avsalta Östersjövatten skiljer sig därför, ur ett  ekonomiskt perspektiv mycket, från att avsalta vanligt havsvatten.

Björks har med sina mobila anläggningar visat att det går utmärkt att producera ett bra och prismässigt konkurrenskraftigt dricksvatten av Östersjövatten med membranfilterteknik. Med största sannolikhet kommer membranfiltertekniken att bli en självklar teknik för många Östersjönära kommuner.