Hyra en membrananläggning

Björks Water Membrane Systems® är specialister på membranfiltrering och har utvecklat, byggt och levererat membrananläggningar för en mängd olika tillämpningar inom dricksvattenberedning, avlopps- och industrivattenrening.

 • Vi rekommenderar att alla projekteringar inleds med en förstudie och hyra av en testanläggning för provdrift eftersom olika råvatten skiljer sig åt.
 • Samtliga förstudier med Björks Water Membrane Systems® genomförs i nära samarbete med både processkemister och membrantillverkare.
 • Våra anläggningar är utformade på samma sätt som fullstora anläggningar för att skapa ett tillförlitligt underlag för drift i full skala.
 • Vi har anläggningar för samtliga behandlingstekniker utrustade med fjärrövervaknings- och backupsystem (SCADA) för dokumentation, analys, uppföljning och redovisning.

Alla anläggningar, mindre och större, byggs i moduler direkt på fabrik och levereras färdiga för installation, rätt dimensionerade för längsta möjliga livslängd och bästa ekonomi. De är byggda i rostfritt stål och är skalbara genom sina moduler, automatiserade samt utformade för låg energi- och minimalt med kemikalieförbrukning. Elinstallationerna är halogenfria. Rostfritt stål är miljösäkert och återvinningsbart. Vid membranfiltrering används semipermiabla membranmaterial med olika täthetsgrad för att separera föroreningar och oönskade ämnen ur vattnet. Samtidigt skapas en effektiv barriär mot mikroorganismer. Membranfilterteknik är enklare och mer lättskött än motsvarande konventionell teknik och kräver ett minimum av mantimmar.

Vi erbjuder branschen egna fullskaleförsök.

Våra försöksanläggningar klarar ett brett spektrum av tillämpningar med molekylvikter från ca 200 till 100 000 D. Olika förbehandlingssteg finns som tillval. Samtliga anläggningar kan levereras och köras på valfri plats.

Välj flik här nedanför, för mer information. Bilderna går att förstora.

 • Ultrafilter

  Med ultrafiltrering skapas en effektiv barriär mot mikroorganismer ända ner till virusstorlek och samtidigt avskiljs partiklar och mycket stora organiska molekyler.

  Ultrafiltrering lämpar sig bland annat bra som ett sista beredningssteg för att se till att inte sjukdomsfram-kallande parasiter, bakterier och virus når dricksvattenkonsumenterna.

  Tekniska data:Bild-019rev_rgb

  Monterad och levereras i standard 20”-container. 400V, 32A. Fem förprogrammerade driftsfall/körsätt.

 • Nanofilter

  Med nanofilter kan naturligt organiskt material och andra organiska molekyler avskiljas ur vattnet, liksom joner och laddade molekyler. Nanofiltrering är en effektiv mikrobiologisk säkerhetsbarriär. Genom olika val av membran kan reningsprocessen anpassas efter råvattnet och önskat resultat. Bekämpningsmedelsrester kan avskiljas, liksom exempelvis järn, mangan, flourid, uran, bor, klorid och nitrat. Nanofiltrering används även för avhärdning och kan till stor del ersätta konventionell dricksvattenberedning och ger en tillförlitlig, säker och lättskött process.

  Tekniska data:IMG_5057_nano

  Ultrakompakt design, b 780 x h 1820 x l 2320 mm. 400V, 32A. Bestyckad med 9 st 8’-membran.

 • Membranbioreaktor, MBR

  Även vid industri- eller avloppsvattenrening kan membranfiltrering utnyttjas. Genom att kombinera mekanisk avskiljning och biologiskt rening med ett ultrafiltreringssteg erhålls kompakta reningsanläggningar med hög utgående vattenkvalitet jämförbart med badvattenkvalitet. Tekniken kan utnyttjas för både kommunala och industriella avloppsvatten samt lakvatten.

  Tekniska data:IMG_2404

  400V, 32A. Total membranarea om30 m2. 0,5 – 1,0 m2/timme. PE-tal ca 75. Susp-halt i reaktor 10 – 12 g/liter. Belastning BOD ca 0,5 – 1,0 kg/dygn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta gärna kontakt med oss för mer information.