Nanofilter

Nanofilter, NF

Membrantekniken är en etablerad teknik för att separera vatten från andra ämnen. Membranfilter har använts för att rena dricksvatten i decennier, och håller nu på att få sitt stora genombrott i Sverige. Membranfiltertekniken är en fysikalisk teknik, till skillnad från den traditionella kemiska vattenreningstekniken. Det innebär att en membranfilteranläggning inte behöver kemikalier till själva reningen.

I ett membranfilter pressas det orenade vattnet genom ett tätt filter. Det mesta av vattnet passerar igenom filtret, medan andra ämnen endera stoppas eller släpps igenom av filtret. Vad filtret stoppar och släpper igenom bestäms av hur tätt filtret är. Ett nanofilter är ett relativt tätt filter, som kan rena bort oönskade ämnen ner till atomstorlek.

Ger bättre kontroll över vattenkvaliteten

Genom att membrantekniken är en fysikalisk process där för stora partiklar helt enkelt inte kan passera, så har de som driver anläggningen betydligt bättre kontroll över vattenkvaliteten än i ett traditionellt vattenreningsverk. Ändras råvattenkvaliteten påverkar inte det reningsprocessen i ett membranverk. Det släpper fortfarande bara igenom samma partikelstorlek, och kräver ingen injustering efter den nya råvattenkvaliteten.

  • Björklinge Vattenverk med 70-stycken 8-tums membranelement

    IMG_9672

Inga kemikalier i vattnet 

Den enda kemikalie som används i membranfilteranläggningar är en beläggningshämmare som förhindrar utfällning av kalk. Beläggningshämmaren är dricksvattengodkänd av SLV. Traditionella verk använder ofta stora mängder kemikalier, bland annat aluminiumbaserade fällningskemikalier. Rester av kemikalierna går sedan att återfinna i dricksvattnet.

Nanofilter är inte omvänd osmos

Nanofilter är däremot inte samma sak som den omvända osmos, RO, som används för att producera dricksvatten av havsvatten i Persiska viken, Medelhavet och offshore, och som används i dialyscentraler och laboratorier. RO-filtren är ännu tätare, och kräver betydligt högre tryck, och därför mer energi än nanofilter. De avsaltningsanläggningar som använder omvänd osmos arbetar med ett tryck på runt 70 bar. För Östersjöns bräckvatten behövs kanske 10, bar, och för att rena grund- och ytvatten går det för det mesta bra med ännu lägre tryck, 3–5 bar. Men vi kan även erbjuda anläggningar som arbetar med omvänd osmos för de kunder som har ett sådant behov.