Historia

50 år med Björks Rostfria AB

Björks Rostfria AB startade för snart 50 år sedan, 1967, då under namnet Mariehamns Rostfria. Företaget började som en mekanisk verkstad. Björks specialiserade sig tidigt på vattenreningsteknik och har gått i främsta ledet med teknikutveckling i branschen både när det gäller vattenbehandling och vätsketransport.

Idag är Björks ett modernt kunskapsföretag med två affärsområden – Water Membrane Systems® och Design and Prefabrication® och har en stor referensbank av nöjda kunder i såväl Sverige som utomlands.

Företagets VD och grundare P-O Björk såg tidigt potentialen i membranfiltertekniken. Björks Rostfria AB började därför som första svenska företag på allvar utveckla membranfilteranläggningar vid 2000-talets början. Sedan dess har mer än 100 anläggningar levererats till kommuner, VA-bolag och industrier. Vi har också ett antal fullskaliga membranfilteranläggningar att hyra ut med produktionskapaciteter från 3,5 kbm/timmen.

Verksamheten vilar idag på två ben: en stor satsning på driftklara membranfilteranläggningar som ultra, nano och membranbioreaktorer, MBR, samt entreprenadverksamhet, där vi prefabricerar komponenter, levererar och monterar på arbetsplatser runt om i hela landet.
Björks Rostfria AB har levererat merparten av de membranfilteranläggningar som beställts av svenska kommuner och idag står vi redo för en större satsning som även innefattar produktion för export.