Sol- och vindkraft

Energisnål teknikCRW_8859_solvind

Membranfilterteknik från Björks Rostfria AB är energismart.

Samtliga våra anläggningar kan utrustas med mycket kompakt och effektiv vind- och solenergiteknik.

Alla våra anläggningar är konstruerade och byggda för minsta möjliga miljöbelastning och högsta driftsäkerhet.

  • ultra-, nano- eller MBR-teknik
  • lågt arbetstryck och energiförbrukning
  • minimalt med kemikalier
  • hög automatik och fjärravläsning
  • låga underhålls- och servicekostnader
  • lämpar sig väl för sol- och vinddrift