News

Helsingborgs nya vattentorn.

Vi är stolt maskinleverantör till Helsingborgs nya vattentorn. Viktiga faktorer för ett effektivt projekt. • Kontrollröntgen i fabrik, inga strålskyddsproblem ute på arbetsplats. • Minimal etableringsyta. • Minimala arbetsmiljörisker. • Enklare samordning för beställare. • Tydligare dokumentation. • Säkerställda stopptider. • Minskad hantering av gaser och kemikalier. • Renspolade, betade och lockade rörsystem direkt från fabrik. • Bättre produktionsplanering. • Effektiv tillverkning. • Tillverkat enligt ISO 3834-2.                 Här finns mer info om Helsingborgs nya vattentorn.  

Read the full news article

Vi har utvecklat ny teknik för att avskilja PFAS ur vatten

100% prefabricering i Borlänge

Björks Rostfria AB har under 2018 byggt om en stor filteranläggning hos SSAB i Borlänge på rekordkort tid tack vare att alla ingående komponenter prefabricerades. Vi klarar 100% prefabricering tack vare avancerad produktionsteknik, precision och hög noggrannhet.

Read the full news article

Matarvattenkonferensen 2017

Matarvattenkonferensen 2017 ägde rum 7-8 november på Stockholm Waterfront Congress Centre. Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/ Vi var med och hade en föredragning om Östersjön som matarvattenkälla med ett verkligt case. Här finns bilderna.

Read the full news article

Our solution for lowering costs and improving quality in drinking water

Blanca Salgado Technical Service and Development Leader – Western Europe, Membranes At Dow has made this presentation.

Read the full news article

Köpings nya vattenverk är i drift.

Här berättar Köpings Kommun om det nya vattenverket som Björks Rostfria AB byggt.

Read the full news article

Membranfilteranläggning och infiltration.

Kombinationen att infiltrera membranfiltrerat ytvatten för att skapa nytt grundvatten förekommer inte i Sverige tidigare, eller kanske inte i hela världen. Projektet och bygget av anläggningen startade för snart fyra år sedan tillsammans med Björks Rostfria AB, nu är den delvis igång och fyller på mängden grundvatten i Gävle-Valboåsen. Så här berättar Gästrike Vatten.  

Read the full news article

Vattenverket i Herrvik har invigts

Vid en välbesökt ceremoni den 31 augusti i Herrvik invigde tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell bräckvattenverket som är Sveriges första större bräckvattenverk för dricksvattenproduktion. Verket är beställt av Region Gotland som en totalentreprenad av Björks Rostfria AB och skall försörja Herrvik, Katthammarsvik och Sandviken på Gotland. Råvattnet tas in via en lång ledning som löper längs botten ner till ungefär 6 meters djup i Östersjön. Vid själva intaget sitter en sil. Pumpstationen vid strandkanten trycker sedan upp vattnet till verket där det leds genom ett automatfilter och ultrafilter för finare partikelavskiljning. Ultrafiltret är den första, av tre, avskiljande barriärer. Den andra barriären är de specialanpassade bräckvattenmembranen som arbetar under relativt låga tryck, omkring 15 bar, och håller tillbaka merparten av jonerna. Som tredje barriär används UV-ljus för att, än en gång, säkra dricksvattenkvalitén. Därefter finjusteras dricksvattnet avseende hårdhet, alkalinitet och mineralnivåer. Vattenverket skall kunna producera ca 20 kubikmeter dricksvatten per timme och med modern teknik kunna övervakas och styras på distans. Det hypermoderna vattenverket har en del av sin energiförsörjning genom solpaneler på taket och en vattenreservoar för att på ett effektivt sätt lagra energi i form av renat vatten. Östersjöns bräckvatten är en reell källa för dricksvattenproduktion. Membranfiltertekniken är den enda teknik som klarar av att producera bra dricksvatten från bräckvatten på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Med största sannolikhet kommer membranfiltertekniken att bli en självklar teknik för många fler Östersjönära kommuner.   Mer information finns här: http://www.gotland.se/92209 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6507516

Read the full news article

Bygget av ett komplett vattenverk med nanofilter i Nysäter har startat

Följande har publicerats i Säffletidningen. Klicka här för att läsa artikeln. Storsatsning ska ge ortsborna bästa vattnet Byggnationen av det nya vattenverket i Nysäter har startat. Kostnaden för anläggningen är budgeterad till 8,8 miljoner kronor. Nu byggs det nya vattenverket i Nysäter – Det blir en toppmodern anläggning med den allra senaste tekniken, berättar Säffle kommuns VA-chef Emil Martinsson. Vattenförsörjningen i Nysäter hotades då man upptäckte att den nuvarande vattentäkten hade förorenats av salt och dricksvattnet inte nådde upp till Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Saltet kom från Trafikverket och av den anledningen är myndigheten med och finansierar ett nytt vattenverk. 8,8 miljoner Den totala budgeten för vattenverket ligger på 8,8 miljoner kronor. Det är dyrare än den ursprungliga kalkylen för några år sedan då man budgeterade med 4,5 miljoner kronor. Projektet som helhet kommer dock att kosta ännu mer. – Det tillkommer kostnader för bland annat anslutningen från den nya vattentäkten, ledningsförbättringar och ett nytt distributionsledningsnät, säger Emil Martinsson som är VA-chef i Säffle och Åmål. Å andra sidan kommer Nysäter att få ett toppmodernt vattenverk med den senaste tekniken. Säffle kommun får ett av landets modernaste vattenverk. – Det ska bli riktigt roligt att trycka på knappen den dag som vattenverket är färdigt. Vi har lagt ned mycket krut på en högteknologisk process som kommer att göra stor skillnad på vattenkvalitén. Det kommer ortsborna att märka tydligt, inte minst på att vattnet blir mycket mjukare, förklarar Emil Martinsson. 200 abonnenter Vattenverket ska försörja 200 abonnenter med vatten och får en kapacitet på 45 kubikmeter per dygn. – Det är ganska litet jämfört med vattenverket i Säffle som har en kapacitet på 3 500 kubikmeter per dygn. Men det är fullt tillräckligt för att alla i Nysäter ska få ett bra vatten, säger Emil Martinsson. Det nya vattenverket byggs söder om Enegården i Nysäter. Byggarbetet har nyligen påbörjats och beräknas vara avslutat under hösten med slutbesiktning och invigning i december.

Read the full news article

Snart invigs Vattenverket i Herrvik

Vi säkerställer Herrviksområdets vattenförsörjning med Sveriges första större bräckvattenverk. Vi har fått förtroendet att uppföra ett vattenverk med totalentreprenad i Herrviks hamn på Gotland. Verket kommer att producera dricksvatten av det bräckta havsvattnet för Herrviksområdet inklusive Katthammarsvik. Herrviks Vattenverk kommer att försörjas av solceller och kunna lagra energi genom sin vattenreservoar. Vattenverket är uppmärksammat i media. Här är en artikel i Dagens Nyheter. Vår egen info finns här. Herrviks Vatten & Avlopp berättar mer här.

Read the full news article