News

Köp rörprefab till ditt ramavtal – redo för montage.

Bättre arbetsmiljö för alla! Minska både olyckor och administration på er arbetsplats. Mindre rörelse under pågående arbeten är både säkert och ekonomiskt! Minimal etableringsyta – Mer utrymme! Spar utrymme, reducera störningar och öka effektiviteten. Förenkla logistiken för övriga entreprenörer på arbetsplatsen! Minimal hantering av kemikalier och gaser! All kemikalie- och gashantering sker i för ändamålet anpassade lokaler för minimal påverkar på både människa och miljö! Hållbart – Rent – Dokumenterat! Egentillverkade rör- och rördelar, minskade transporter, renspolade rörsystem och 100% spårbar tillverkningsdokumentation! Skicka din ritning till oss för en snabb offert!  

Read the full news article

CCRO, 98% recovery.

Utvecklingen går framåt med stormsteg, även inom membrantekniken. Vi, inom Björks Rostfria, är övertygade om att teknikutveckling underlättar arbete och våra liv. Nu erbjuder vi VA-branschen modernare teknik med CCRO* som är vårt senaste tillskott. CCRO är en nanomembranteknisk lösning som nu introduceras av Björks Rostfria AB på svensk marknad. Med CCRO-membranteknik kan uppemot 98% av råvattnet bli dricksvatten. Tekniken är beprövad internationellt av Björks partner DuPont sedan 2012 hos flera hundra beställare. Liksom för konventionella nanomembrananläggningar bestyckas CCRO-anläggningar med membran utifrån önskad kvalitet på dricksvattnet (permeat). Skillnaden ligger i att koncentrat (retentat) i vattnet i hög grad återcirkuleras varvid en mycket hög recovery kan uppnås, där variabler såsom råvattnets sammansättning och egenskaper styr produktionen i anläggningen. En hög utnyttjandegrad av råvatten sker då retentat endast spolas ur systemet periodvis. Under spolningen fortsätter CCRO-anläggningen producera dricksvatten. Detta förfarande gör också att en CCRO oftast har ett större ”reglerspann” än traditionella metoder både avseende kvantitet och kvalitet på produkten. Fördelen med CCRO-tekniken är att: Den ökar utnyttjandegraden av råvattnet jämfört med traditionell nano-/roteknik till mellan 90 till 98% recovery beroende på inkommande råvattens kvalitet. Energiåtgången är vanligtvis mindre än för traditionella nano-/roanläggningar. Där dricksvatten används som råvatten slår i princip alltid en CCRO traditionella nano-/roanläggningar med lägre driftskostnad.   * Closed Circuit Reverse Osmosis

Read the full news article

Helsingborgs nya vattentorn.

Vi är stolt maskinleverantör till Helsingborgs nya vattentorn. Viktiga faktorer för ett effektivt projekt. • Kontrollröntgen i fabrik, inga strålskyddsproblem ute på arbetsplats. • Minimal etableringsyta. • Minimala arbetsmiljörisker. • Enklare samordning för beställare. • Tydligare dokumentation. • Säkerställda stopptider. • Minskad hantering av gaser och kemikalier. • Renspolade, betade och lockade rörsystem direkt från fabrik. • Bättre produktionsplanering. • Effektiv tillverkning. • Tillverkat enligt ISO 3834-2.                 Här finns mer info om Helsingborgs nya vattentorn.  

Read the full news article

Vi har utvecklat ny teknik för att avskilja PFAS ur vatten

100% prefabricering i Borlänge

Björks Rostfria AB har under 2018 byggt om en stor filteranläggning hos SSAB i Borlänge på rekordkort tid tack vare att alla ingående komponenter prefabricerades. Vi klarar 100% prefabricering tack vare avancerad produktionsteknik, precision och hög noggrannhet.

Read the full news article

Matarvattenkonferensen 2017

Matarvattenkonferensen 2017 ägde rum 7-8 november på Stockholm Waterfront Congress Centre. Mer information om konferensen återfinns även på dess gemensamma hemsida: http://www.energiochindustridagarna.se/ Vi var med och hade en föredragning om Östersjön som matarvattenkälla med ett verkligt case. Här finns bilderna.

Read the full news article

Our solution for lowering costs and improving quality in drinking water

Blanca Salgado Technical Service and Development Leader – Western Europe, Membranes At Dow has made this presentation.

Read the full news article

Köpings nya vattenverk är i drift.

Här berättar Köpings Kommun om det nya vattenverket som Björks Rostfria AB byggt.

Read the full news article

Membranfilteranläggning och infiltration.

Kombinationen att infiltrera membranfiltrerat ytvatten för att skapa nytt grundvatten förekommer inte i Sverige tidigare, eller kanske inte i hela världen. Projektet och bygget av anläggningen startade för snart fyra år sedan tillsammans med Björks Rostfria AB, nu är den delvis igång och fyller på mängden grundvatten i Gävle-Valboåsen. Så här berättar Gästrike Vatten.  

Read the full news article

Vattenverket i Herrvik har invigts

Vid en välbesökt ceremoni den 31 augusti i Herrvik invigde tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell bräckvattenverket som är Sveriges första större bräckvattenverk för dricksvattenproduktion. Verket är beställt av Region Gotland som en totalentreprenad av Björks Rostfria AB och skall försörja Herrvik, Katthammarsvik och Sandviken på Gotland. Råvattnet tas in via en lång ledning som löper längs botten ner till ungefär 6 meters djup i Östersjön. Vid själva intaget sitter en sil. Pumpstationen vid strandkanten trycker sedan upp vattnet till verket där det leds genom ett automatfilter och ultrafilter för finare partikelavskiljning. Ultrafiltret är den första, av tre, avskiljande barriärer. Den andra barriären är de specialanpassade bräckvattenmembranen som arbetar under relativt låga tryck, omkring 15 bar, och håller tillbaka merparten av jonerna. Som tredje barriär används UV-ljus för att, än en gång, säkra dricksvattenkvalitén. Därefter finjusteras dricksvattnet avseende hårdhet, alkalinitet och mineralnivåer. Vattenverket skall kunna producera ca 20 kubikmeter dricksvatten per timme och med modern teknik kunna övervakas och styras på distans. Det hypermoderna vattenverket har en del av sin energiförsörjning genom solpaneler på taket och en vattenreservoar för att på ett effektivt sätt lagra energi i form av renat vatten. Östersjöns bräckvatten är en reell källa för dricksvattenproduktion. Membranfiltertekniken är den enda teknik som klarar av att producera bra dricksvatten från bräckvatten på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Med största sannolikhet kommer membranfiltertekniken att bli en självklar teknik för många fler Östersjönära kommuner.   Mer information finns här: http://www.gotland.se/92209 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6507516

Read the full news article