« Back to News

Partille Kommun investerar i nanofilter.

Hösten 2014 genomförs en stor ombyggnad av Partille kommuns vattenverk vid Kåsjön. Björks Rostfria AB, Water Membrane Systems® genomför entreprenaden.  Kommunen investerar i en helt ny anläggning med så kallade nanofilter och med flera biologiska, kemiska, och mekaniska reningsprocesser som ger högre vattensäkerhet. Till exempel minimeras risken för utbrott av magsjuka liknande den händelse som skedde i Östersund 2010 då man fann parasiten Cryptosporidium i vattnet. Samtidigt ökar vattenverkets kapacitet.

– Vi tar vårt vatten från Kåsjön som har mycket hög vattenkvalité, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun.

Nya Nanofilter installeras

I den nya anläggningen kommer alla partiklar och eventuella mikroorganismer som bakterier, parasiter och virus att silas bort ur vattnet med hjälp av så kallade nanofilter, tunna membran med pyttesmå hål i som släpper igenom vatten men inte stora molekyler eller partiklar.

Reningstekniken med nanofilter har funnits ett tag, men varit mycket dyr att investera i. De sista åren har dock kostnaderna sjunkit, vilket gör det möjligt att installera tekniken storskaligt. Till exempel i Partille kommuns vattenverk.

Finansieras via VA-avgiften

Det nya vattenverket är budgeterat till 100 miljoner kronor och finansieras via VA-avgiften som tas ut av alla fastighetsägare i Partille för att kunna hålla kommunens vattennät i gott skick.

Det nya vattenverket får högre kapacitet och kommer att kunna rena större volymer vatten än det gamla vattenverket. Det gör att kommunen kan vara självförsörjande under några veckor om vattenleveransen från Göteborg bryts.

– Vi tillverkar cirka 75 procent av dricksvattnet ur Kåsjön. Resten köper vi av Göteborg, säger Per Söderquist.

Goda bakterier i kommunens tjänst

För att få hög vattensäkerhet, sker vattenreningen i en sluten process genom en massa tankar och rör med så få öppna vattenytor som möjligt. Det gör det tyvärr svårt för intresserade att följa processen på plats. Men den går till ungefär så här:

Vatten pumpas upp från Kåsjön. På sin väg genom vattenverket silas vattnet allra först genom så kallade biofilter; 6-7 meter höga rostfria torn fyllda med grus. Tornen är även hem för ett stort gäng ”goda” bakterier som arbetar för Partille kommun genom att äta upp organiskt material som följt med sjövattnet.

När bakterierna är mätta och glada, skickas vattnet vidare genom så kallade patronfilter.

– Det kan närmast jämföras med gigantiska kaffefilter som tar bort småpartiklar ur vattnet, förklarar Per Söderquist.

Sedan är det dags för vattnet att passera igenom de nya nanofiltren. Det sker under tryck, vilket gör att rent vatten pressas genom filtren och vidare i reningsprocessen, medan en mindre mängd vatten med minipartiklar i skickas tillbaka ut i Kåsjön.

Rätt PH-värde

Några moment återstår innan det rena vattnet kan skickas ut som dricksvatten i ledningarna. Efter att det har passerat nanofiltren justeras vattnets PH-nivå och alkalinitet.

– Det ska vara en aning basiskt, för att uppnå det tillsätter vi små mängder kalciumklorid i vattnet, säger Per Söderquist.

Till sist skickas vattnet, som en extra säkerhetsåtgärd, genom UV-ljus som är bakteriedödande. Därefter går det utmärkt att hälla upp ett stort glas kallt vatten att dricka.

Texten är hämtad från Partille Kommuns hemsida.