Åminne Vattenverk

Membran tar bort bor i Åminne

Björks Rostfria AB levererade 2008 ett nyckelfärdigt vattenverk till Åminne på södra Gotland för att lösa ett, i
Sverige, tidigare okänt problem: höga halter av bor i grundvattnet, dessutom var vattnet mycket hårt. För att åtgärda dessa problem levererade och installerade Björks ett nanofilterverk med två barriärer. Det producerar nu ett dricksvatten som både uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och har en normal hårdhet.

Två steg löser problemet

Bor är ett av de många ämnen som kommuner tidigare inte behövde testa sitt vatten för. Men i och med att EU:s vattenregler integrerades i den svenska lagstiftningen var bor ett av de ämnen som man måste mäta. Då visade det sig att det fanns ett antal vattentäkter i Sverige som hade för höga borhalter.

Bor är mycket besvärligt att avskilja ur dricksvatten. Björks lösning blev därför att ta hand om problemen i två steg. Ett första ordinärt nanofiltersteg avhärdar vattnet. Det första steget höjer också vattnets pH så mycket att ett andra betydligt tätare filter kan avskilja boret. Därefter efterbehandlas vattnet för att korrigera pH, alkalinitet och mineralinnehåll – något som är vanligt i alla typer av vattenverk.

Hyra ledde till köp

Kommunen utnyttjade den möjlighet Björks erbjuder sina kunder att hyra en anläggning för att utvärdera resultatet och hyrde under våren 2008 en komplett anläggning med två filtersteg. Under hyrperioden finjusterade Björks tillsammans med personal från Tekniska Förvaltningen på Gotlands kommun processen. Tekniska Förvaltningen var så nöjda med resultatet att man under sommaren beställde en anläggning från Björks.

En av de viktiga faktorerna för kommunen när de valde membranfilterteknik var att driften inte kräver daglig tillsyn. Anläggningen är i stor utsträckning automatiserad, kommunens personal kan via fjärravläsning övervaka verket utan att behöva åka dit.

 • Simulering

  aminnedesignEgen design och konstruktion
 • Nanofilter

  aminnenanomembranEn, av två, inmonterade nanomembranenheter.
 • Leverans

  aminneleveransNyckelfärdig leverans från fabrik.
 • Vattenverket i Åminne

  aminnefardigVattenverket på plats.

 

Tekniska data:
 • 2 barriärer genom två nanoanläggningar, med 9 st 8-tums membran vardera, kopplade efter varandra.
 • Hög automatik och fjärravläsning.
 • Allt rostfritt material är utfört i kvalitet AISI 316L.
 • Verket kan producera ca  120m3/dygn.