« Back to News

Snart invigs Vattenverket i Herrvik

Vi säkerställer Herrviksområdets vattenförsörjning med Sveriges första större bräckvattenverk.

Vi har fått förtroendet att uppföra ett vattenverk med totalentreprenad i Herrviks hamn på Gotland. Verket kommer att producera dricksvatten av det bräckta havsvattnet för Herrviksområdet inklusive Katthammarsvik.

Herrviks Vattenverk kommer att försörjas av solceller och kunna lagra energi genom sin vattenreservoar.

Vattenverket är uppmärksammat i media. Här är en artikel i Dagens Nyheter.

Vår egen info finns här.

Herrviks Vatten & Avlopp berättar mer här.