Gävle Vatten fyller på grundvattenreservoaren

Grundvattennivåerna i Valboåsen, Gävles dricksvattenförsörjning, har sjunkit ordentligt till farligt låga nivåer ett antal gånger.

Gävle Vatten har därför beslutat sig för att öka vattennivåerna i Valboåsen som ligger intill Gavleån då den naturliga påfyllningen är både osäker och ojämn.

Björks Water Membrane Systems® har fått uppdraget att bygga en stor nanofilteranläggning för att pumpa och rena åns vatten för påfyllning i rullstensåsen.