« Back to News

Bygget av ett komplett vattenverk med nanofilter i Nysäter har startat

Följande har publicerats i Säffletidningen. Klicka här för att läsa artikeln.

Storsatsning ska ge ortsborna bästa vattnet

nysaeter_vv

Byggnationen av det nya vattenverket i Nysäter har startat. Kostnaden för anläggningen är budgeterad till 8,8 miljoner kronor.

Nu byggs det nya vattenverket i Nysäter

– Det blir en toppmodern anläggning med den allra senaste tekniken, berättar Säffle kommuns VA-chef Emil Martinsson.
Vattenförsörjningen i Nysäter hotades då man upptäckte att den nuvarande vattentäkten hade förorenats av salt och dricksvattnet inte nådde upp till Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Saltet kom från Trafikverket och av den anledningen är myndigheten med och finansierar ett nytt vattenverk.

8,8 miljoner

Den totala budgeten för vattenverket ligger på 8,8 miljoner kronor. Det är dyrare än den ursprungliga kalkylen för några år sedan då man budgeterade med 4,5 miljoner kronor.
Projektet som helhet kommer dock att kosta ännu mer.
– Det tillkommer kostnader för bland annat anslutningen från den nya vattentäkten, ledningsförbättringar och ett nytt distributionsledningsnät, säger Emil Martinsson som är VA-chef i Säffle och Åmål.
Å andra sidan kommer Nysäter att få ett toppmodernt vattenverk med den senaste tekniken. Säffle kommun får ett av landets modernaste vattenverk.
– Det ska bli riktigt roligt att trycka på knappen den dag som vattenverket är färdigt. Vi har lagt ned mycket krut på en högteknologisk process som kommer att göra stor skillnad på vattenkvalitén. Det kommer ortsborna att märka tydligt, inte minst på att vattnet blir mycket mjukare, förklarar Emil Martinsson.

200 abonnenter

Vattenverket ska försörja 200 abonnenter med vatten och får en kapacitet på 45 kubikmeter per dygn.
– Det är ganska litet jämfört med vattenverket i Säffle som har en kapacitet på 3 500 kubikmeter per dygn. Men det är fullt tillräckligt för att alla i Nysäter ska få ett bra vatten, säger Emil Martinsson.
Det nya vattenverket byggs söder om Enegården i Nysäter. Byggarbetet har nyligen påbörjats och beräknas vara avslutat under hösten med slutbesiktning och invigning i december.