Pormosse pumpstation

Nacka kommun, med cirka 80 000 innevånare, öster om Stockholm hade fram 1999 ett eget avloppsreningsverk, Porsmosseverket.
Idag är verket nedlagt och ombyggt till en pumpstation av Björks Rostfria AB.

Stationen ska pumpa över rensat avloppsvatten till Käppala reningsverk i Lidingö Kommun via två stycken havsbottenledningar.
Inkommande vatten passerar två rensgaller för partiklar över 3 mm. Fortsätter via ett sandfång ner i en bassäng för att successivt pumpas ut i en bergkulvertledning för vidare transport på havsbotten mot Käppala reningsverk.
Maximalt flöde är 3 200 m2/h.

Björks Rostfria AB har designat och levererat 4 stycken avloppspumpar inklusive rör och ventilutrustning.
Rensgaller och renspress samt luftat sandfång med sandtvätt och erforderlig infästningsmateriel.
Skräddarsydda containrar för kontinuerlig borttransport av partiklar och sand.

  • Pumpar

    F1000015_Porsmosse_pumpar
  • Exteriör

    F1000001_PORSMOSSE_exteriör