2 Affärsområden

BjorkRostfria_med_wms_b180Vi designar, tillverkar och levererar driftklara anläggningar för vattenbehandling. Anläggningar för såväl produktion av dricksvatten som rening av lakvatten, avloppsvatten och andra vätskor som kan behöva rening.

Vi har också ett antal driftklara membrananläggningar för uthyrning.

 


BjorkRostfria_med_df_b180Vi designar, prefabricerar, levererar och monterar syrafasta stålkomponenter och -rör för distribution av vatten och andra vätskor.

Vi arbetar med, levererar och monterar även maskinell och processteknisk utrustning. Vi gör såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader.

 

Gå vidare i menyerna här ovan eller kontakta oss för mer information.