Lennhedens Vattenverk

Björks Rostfria AB, Design and Prefabrication® har prefabricerat Lennhedens vattenverk i egen fabrik för  transport upp till Dalarna och montage på plats.
I Lennheden finns luftning och en stor uppsättning sandfilter för reduktion av mangan och i viss mån järn. De runda och relativt små sandfiltren är specialbyggda i rostfritt stål.
PH-halten på inkommande vatten är perfekt, 7,8 dH, vilket gör att det inte behöver ske några mer justeringar av kvaliteten i Lennheden. Vattenverket är konstruerat för att kunna köras på flera alternativa sätt, vid behov kan man till exempel enkelt koppla förbi behandlingssteg.
Den sammanlagda investeringen för den nya vattenförsörjningen är 170 miljoner kronor.

  • Verkstad

    _DSC8713Vi klarar mycket stora dimensioner.
  • Transport till Dalarna och Lennheden

    DSC00067Förtillverkning i verkstad ökar kvaliteten.
  • Sandfilter på plats i verket

    029Björks Rostfria AB har monterat egna enheter på plats i Lennheden.