Bolagsinfo

Anläggningar och entreprenadprojekt med senaste teknik

Björks Rostfria AB är ett modernt kunskapsföretag som erbjuder totallösningar när det gäller vattenbehandling och vattenanslutningar. Vår affärsidé är att tillhandahålla kundanpassade systemlösningar för rening av vatten samt avloppsverk med hela funktionsentreprenader. Vi har också egen tillverkning av ingående delar i rostfritt syrafast stål. Dessutom prefabricerar och monterar vi beställares om- och nybyggnationer av befintliga verk.
Verksamheten vilar idag på två ben: entreprenadverksamhet (prefabricering och montage i egen verkstad i Hallstavik) samt en stor satsning på driftklara membranfilteranläggningar som ultra, nano och MBR/membranbioreaktorer.

Vi specialiserade oss tidigt på vattenreningsteknik och har sedan starten för 25 år sedan levererat mer än 100 anläggningar till kommuner och industrier och har idag en stor referensbank av nöjda kunder i såväl Sverige som utomlands.
Björks Rostfria AB har levererat merparten av de membranfilteranläggningar som beställts av svenska kommuner och vi står redo för en större satsning som även innefattar export till länderna runt Östersjön.

År 2015 omsatte vi ca 85 Mkr.

Ta kontakt med oss tidigt i ert projekt så står vi till tjänst med råd och service.