Högdalens Pumpstation, Stockholm

Stockholm Vatten skall även försörja Nynäshamns innevånare med dricksvatten och har därför investerat i ytterligare pumpkapacitet.
Björks Rostfria AB har haft uppdraget att bygga en helt ny pumpstation i Stockholm, Högdalen, ca  55 kilometer från Nynäshamn.

Björks Rostfria AB har genomfört sitt arbete med mycket hög och automatiserad prefabriceringsgrad. Vår höga kvalitetsnivå säkerställer en lång livslängd på anläggningen vilket är en postivt verkande miljöfaktor vid denna typ av projekt. Samtliga prefabenheter har exakt precision och är helbetade in- och utvändig för att avlägsna oxider och återställa korrosionshärdigheten hos materialet. Våra arbetsmetoder innebär förtillverkning i egen verkstad med högsta kvalitet och därefter rationellare slutmontering ute på arbetsplats.

  • 4 driftsatta pumpar

    IMG_0695_högdalen-pumparTotal tryckkapacitet om 2650 kbm/h
  • Sugledningar

    IMG_0700HögdalensugledningarDn700 i tryckklass PN10