« Back to News

Vi bygger om vattenverket i Köping

Dricksvattnet i Köping har bra kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter. Undantaget är manganhalten som ibland är förhöjd. Naturliga förekomster av uran finns också i vattnet. Björks Rostfria AB håller på att byggas om verket så att vattnet renas genom nanomembranfilter och då tas bl a  mangan och uran bort.

Så här beskriver Köpings kommun projektet.