Förbehandling

FIMG_1463_Karlstad_2koreanerörbehandling av råvatten är nödvändigt för en driftsäker membrananläggning. Det finns en mängd olika konstellationer gällande vilken förbehandling som skall appliceras för olika typer av råvatten och vilken typ av membran som skall användas.

Den största felkällan till driftstörningar och kort livslängd på membran är att förbehandlingen är felaktig. Vi arbetar med en mängd olika förbehandlingar beroende på vilka applikationer som avses. I våra mobila testanläggningar finns olika förbehandlingsprodukter som utprovas för just det specifika råvattnet för att uppnå en optimal lösning och de bästa alternativen för kommande permanenta installationer.

För att säkerställa drift på permanenta anläggningar har vi skapat utförliga tester och har alltid en mycket detaljerad information att ge från våra tidigare genomförda arbeten i Sverige och utomlands.

Björks Rostfria är en säker leverantör som står för korrekta val av produkter vilket ger en stor kundnöjdhet och en långsiktig säker drift.