Bilder

Bilder från vårt arkiv kan gärna publiceras i redaktionella sammanhang. Ta kontakt med oss för högupplösta bilder och textinformation om bilderna.

  • Nanomembrananläggning, 540 m³/h.

  • Nanomembrananläggning, 120 m³/h.

  • Bilder från vår verkstad i Hallstavik.

  • Modul som lämpar sig för att bygga ihop med fler moduler.