Design and Prefabrication®

Arbeta ekonomisk och rationellt.

Vid avancerade rörinstallationsprogram är montagefärdiga enheter att föredra. Rörprefabricering innebär rationella, kvalitativa och ekonomiska fördelar.

Design and Prefabrication®, affärsområdet där vi prefabricerar rör och komponenter i egen verkstad och slutmonterar på plats.

 

Vi prefabricerar montagefärdiga enheter i rostfritt, syrafast stål. Transporterar i rätt tid och monterar med precision för högsta kvalitet och minsta möjliga driftavbrott ute på arbetsplatser.

Vi arbetar med, levererar och monterar även maskinell och processteknisk utrustning. Vi gör såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader.

Med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning kan vi som enda företag i Sverige tillverka rör upp till 1 000 mm i diameter i rostfritt, syrafast stål med en godstjocklek på upp till 10 mm. Samtliga svetsare hos oss har svetslicenser på det material vi använder. Förutom standardkvaliteter som EN 1.4301 (före detta SS 2333) och EN 1.4436 (före detta SS 2343) kan vi tillgodose eventuella önskemål i material EN 1.4547 (före detta SS 2378/254 SMO) och titan.
Alla rörkomponenter svetsas med svetsfaktor 0,7, 0,8 eller 0,9 beroende på material, tryck och temperatur. En stor del av vår svetsning utförs i automatstationer. Precision och svetskvalitet är mycket höga och varje svetsfog dokumenteras med en inbyggd funktion i strömkällan och kan därför följas upp för eventuella framtida behov. Vi har investerat i TIG- och plasmasvetsutrustning samt ökad automation i samarbete med ESAB (Läs mer om ESAB-samarbetet här). Vår höga prefabriceringsgrad ger avsevärt kortare montage- och byggtid.
Utrustningen vi levererar är dokumenterad med materialcertifikat. Samtliga produkter helbetas in- och utvändigt i vår betanläggning för att återställa grundmaterialets korrosionsegenskaper efter svetsning.
De normer som Björks Rostfria arbetar efter är föreskrivna i manualen ISO 3834-3.

Vi har en omfattande referenslista med ofta mycket avancerade och spektakulära arbeten.

Ring oss så ska vi berätta vad vi kan göra för just dig.

Här följer några bildexempel.

Fler bilder hittar du i vårt bildarkiv.

  • Sandfilter

    Gigantiska sandfilter lämnar fabrik för slutmontage i Lennhedens Vattenverk, Dalarna.
  • DN1200-rör

    Färdigmonterade rör i Norsborgs Vattenverk, Stockholm.
  • 5 800 liter/sekund

    1200mm stamrör med avstick 700mm i SSAB Borlänges kylpumpstation.