Björklinge Vattenverk

Vi har precis färdigställt Björklinge Vattenverk.IMG_9672

Björklinge Vattenverk kommer, från och med nu,  att leverera ett mjukare dricksvatten till alla fastigheter i Björklinge, Läby och Skuttunge.

Björklinge Vattenverk levererade tidigare ett vatten med omkring 18 tyska hårdhetsgrader, Björks Rostfria AB har haft förtroendet att bygga till och om verket för att lösa hårdhetsproblemet och andra problem. Idag har Uppsala Vatten ett väl fungerande vattenverk i Björklinge som är framtidssäkrat och ger ett rent vatten med 6ºpH.

Uppsala Vatten AB har uppdragit åt Björks Rostfria AB att bygga om och ut Björklinge vattenverk i en totalentreprenad. Grundvatten pumpas från 2 stycken brunnar till en råvattenreservoar. Grundvattnet är av en relativt god kvalitet för de flesta vattenkvalitetsparametrar men innehåller spår av bekämpningsmedelsrester, uran och är samtidigt hårt. För att avhärda vattnet har en nanomembrananläggning installerats. Råvattnet passerar först ett patronfilter som är avsett att skydda membranen från slitande partiklar och leds sedan till två stycken membranrack innehållande 70 stycken 8-tums membranelement. Innan dricksvattnet leds till reservoaren pH-justeras vattnet samt desinficeras med UV-ljus och natriumhypoklorit.

Tre linjer innehållande råvattenpumpar, nanofilter och antiscalingdosering bestyckar två membranrack. En pumplinje är reserv varför patronfilterbyten kan ske samtidigt som övriga produktionslinjer är i drift. Verket kan producera 120m² i timmen.
I Björklinge vattenverk avskiljs inte 100% av alla joner. Andelen som passerar membranen avgörs av bl a  storlek och laddning i förhållande till valda membranelement. Exempelvis avskiljs ca  95% av kalcium och magnesium, ca  98% av sulfat och ca  95% av alkaliniteten i råvattnet. Större molekyler avskiljs effektivt med aktuella membran medan de allra minsta släpps igenom liksom gaser av olika slag.
Mikroorganismer som bakterier och virus är i sammanhanget elefanter och inga levande celler är tillräckligt små för att passera ett nanomembran. Membranen är därför en absolut barriär mot mikroorganismer.

Mer bilder finns här.