Avloppsvattenrening

MBR renar avloppsvatten och lakvatten

smutsvatten

Membranfilterteknik kombinerat med biologisk rening är en effektiv metod för att rena kommunala och industriella avloppsvatten, lakvatten från avfallsdeponier och liknande vatten. Vi erbjuder en lösning där vi kombinerar biologisk rening med membranfiltrering i en membranbioreaktor, MBR. Den biologiska reningen tar bort kväve och syreförbrukande ämnen och substanser (COD och BOD), medan ett membranfilter sköter efterbehandlingen.
En membranbioreaktor kombinerar de bästa funktionerna hos ett traditionellt avloppsreningsverk med membranfilterteknik. Tack vare det kan en MBR producera vatten av badkvalitet i en anläggning som är betydligt kompaktare än ett traditionellt avloppsreningsverk. Med ytterligare behandlingssteg går det dessutom utmärkt att producera dricksvatten från det vatten en MBR producerar.
Eftersom en MBR inte behöver någon sedimentationsbassäng kan den arbeta med mycket högre koncentrationer avfall än traditionella avloppsreningsverk. Det betyder att en MBR behöver mycket mindre tankvolym och därför bara behöver hälften så mycket utrymme. En MBR går ofta att installera i befintliga avloppsreningsverk. Detta sammantaget gör att MBR-tekniken mycket väl kan vara den billigaste lösningen för många kommuner och industrier. Som alla Björks anläggningar är en MBR tillverkad helt i rostfritt, syrafast stål, automatiserad och lätt att sköta.
Björks är ledande i Sverige på såväl membranbioreaktorer som nanofilter och omvänd osmos. Vi kan därför leverera en totallösning med hög kvalitet. Björks samarbetar idag med flera kommuner för att installera membranbioreaktorer.

I menyerna här ovan kan du titta på ett axplock av de anläggningar vi levererat. Men har du ett problem så ring oss. Vi har ännu inte stött på ett vatten som vi inte kan hantera.