MBR

MBR producerar badvatten av avloppsvatten

En membranbioreaktor kombinerar de bästa funktionerna hos ett traditionellt avloppsreningsverk med membranteknik. Tack vare det kan en membranbioreaktor, eller MBR, producera vatten av badkvalitet i en anläggning som är betydligt kompaktare än ett traditionellt avloppsreningsverk. MBR är också en utmärkt teknik för att ta hand om lakvatten från deponier och vatten från industrier.
Kompakt och effektiv.
En MBR har samma typ av förfiltrering och förbehandling av avloppsvattnet som ett traditionellt avloppsreningsverk, med mikroorganismer som tar hand om det solida avfallet. Men istället för sedimentationsbassänger, filtersteg och desinfektion går det förbehandlade vattnet genom ett membranfilter som filtrerar bort i princip alla oönskade partiklar.
Eftersom en MBR inte behöver någon sedimentationsbassäng kan de arbeta med mycket högre koncentrationer avfall än ett traditionellt verk. Det betyder att en MBR behöver mycket mindre tankvolym, och därför bara behöver hälften så mycket utrymme och ofta går att installera i befintliga verk. Detta sammantaget gör att MBR-tekniken mycket väl kan vara den billigaste lösningen för många kommuner.
Som alla Björks anläggningar är en MBR tillverkad helt i rostfritt, syrafast stål, automatiserad och lätt att sköta. Björks Rostfria AB har designat en driftklar MBR-anläggning placerad i en 20-fots container. Anläggningen har en kapacitet på ca 1000 liter per timme. Med hjälp av den kan intresserade kunder utvärdera MBR-tekniken på sitt eget avloppsvatten.

  • MBR. PE 75. Total membranarea om 30 kvm. Hög automatik.

    IMG_2404