Referenser

mapofswedenBjörks har i dryga tio år levererat driftklara ultra- och nanofilteranläggningar för dricksvattenrening samt membranbioreaktorer (MBR) för avloppsvattenrening. Vi arbetar nu med Gästrike vatten för att leverera vad som sannolikt blir Sveriges största membrananläggning, och vi arbetar med Göteborgs vatten för att bygga ut deras traditionella anläggning till dubbel kapacitet.

Här har vi samlat exempel på anläggningar Björks levererat. Använd menyerna här ovan.

Sedan tidigt 2000-tal har Björks levererat ett 50-tal anläggningar till nöjda kunder inom landsting, kommuner, VA-bolag, samfälligheter och industriföretag, såväl i Sverige som utomlands. Björks Rostfria AB har levererat merparten av de membranfilteranläggningar som beställts av svenska kommuner. Idag producerar de membranfilteranläggningar Björks levererat 11 000 till 15 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.