Evertsbergs Vattenverk

Inget uran i blåbärssoppan.

Vattenverket i Evertsberg var ett av många som plötsligt fick problem när EU:s vattenregler började implementeras i Sverige. De måste då mäta på föroreningar man tidigare inte mätt på. Bland annat hittade man då uran i vattnet. Problemet med uran är inte att det är radioaktivt, utan att det liksom andra tungmetaller är väldigt giftigt. Till råga på allt upptäcktes detta nära i tid inpå årets Vasalopp. Vattnet var dessutom hårt och innehöll för höga halter fluorider, vilket gör reningen mer komplicerad.

Snabb leverans räddade soppan.DSC01619

Kommunen kontaktade Björks som, via goda kontakter och snabba reaktioner, kunde sätta en nanofilteranläggning på en lastbil och köra till Evertsberg. Från beställning till leverans gick det en månad. När verket väl var på plats gjordes installationen och injusteringen, efter de lokala förhållandena, under en arbetsvecka. Då hade experter från Björks tillsammans med kommunens personal ställt in verket efter de lokala vattenförhållandena, och kunde tappa upp ett första glas gott vatten, utan uran- och fluoridnivåer över gällande gränsvärden.

 

Teknik med många styrkor.

Blåbärssoppan var räddad, en situation som hade kunnat orsaka kommunen både mycket besvär och ordentliga pinsamheter hade löst sig på ett smidigt sätt. Vattenverket i Evertsberg är ytterligare ett exempel på hur membranfiltertekniken kan lösa ett mångfacetterat vattenproblem och göra det inom tidsramar som vore otänkbara med traditionella vattenverkstekniker.