Norsborgs Vattenverk med UV-ljus

Vattenverket byggdes 1904 i Norsborg, som på den tiden var en lantlig idyll, en bra bit från staden. _MG_6654_Norsborg_exteriörHär fanns tillgång till både grundvatten från Ekeröåsen och ytvatten från Bornsjön. Mälaren var först tänkt som en reservvattentäkt, men sedan 1923 har Bornsjön varit reserv och vattnet har istället tagits
från Mälaren. Vattenverket består av två produktionslinjer, Västra och Östra verket.

Björks Rostfria AB, Design and Prefabrication® har uppgraderat båda produktionslinjerna avseende pumpstationer och UV-ljus. Vi har designat och prefabricerat mycket grova dimensioner i egen verkstad för att transportera och slutmontera på plats. Vi kan tillverka rör upp till DN1200 med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning.

  • Dn800-rör på plats

    _MG_6588_Norsborg-DN800
  • Ett av UV-ljusen

    _MG_6567_Norsborg_UV-ljus
  • Dn600 till 800

    _MG_6625_Norsborg_DN600till800