Källebergs Vattenverk

interiorAnläggningen består av sex stycken åttatums membrantuber. Vattenbehandlingen arbetar i två steg: Steg ett består av fyra tuber och steg två av två tuber. Varje tub är försedd med fem stycken lågtrycksmembran.

Behandlingsresultat:

Ämne Behandlat vatten

Nitrat 2,2 mg/l

Nitratkväve 0,5 mg/l

BAM icke mätbart

Anläggningen är utförd i rostfritt, syrafaststål och har varit i drift sedan 2002.

Slitdetaljer i membranfilteranläggningar är själva membranpatronerna som måste skötas och tvättas med jämna intervall. Beräknad drifttid mellan tvättarna, vid etablering av anläggningen 2002, sattes till 2000 timmar och garanterad total livslängd utlovades till 5 år. Idag kan Vänersborgs kommun glädjas åt glesare tvättintervaller trots att membranpatronerna aldrig behövts bytas ut sedan driftstart.