Tryckstegringsstation i Östanbo

Spendrups bryggeri AB (f d  Grängesbergs Brygger AB) lägger ner all sin tillverkning i Vårby söder om Stockholm för att successivt öka produktionen i Grängesberg.
Vattenverket i Östansbo är hjärtat i färskvattenhanteringen för Ludvika och Grängesberg. I Grängesberg har Björks Rostfria AB, Design and Prefabrication® byggt två färskvattenreservoarer med en sammantagen volym om 1 500 kbm. Dit pumpas vattnet från Östansbo för att sedan tas in i bryggeriet och vid nödfall kunna levereras ut i det allmänna ledningsnätet i Grängesberg. För att få vattnet från Östansbo en och en halv mil bort till Grängesberg krävs tre stora pumpar. Höjdskillnaderna är också avsevärda.

  • Pumphallen

    DSC_0326Här trycks upp till 25 bar
  • Tryckutjämningstankar

    DSC_0324
  • Sandfilter

    DSC_0327