Ultrafilter

Ultrafilter, UF

Ultrafilter är glesare filter än nanofilter, och arbetar därför med lägre tryck och mindre energiåtgång. Ultrafilter avskiljer större partiklar, mikroorganismer och stora organiska molekyler.
Ultrafilter lämpar sig därför bra som sista beredningssteg för att se till att sjukdomsalstrande bakterier, parasiter och virus inte når vattenkonsumenterna. Om de vattenverk som de senaste åren haft problem med smittämnen i vattnet hade varit membranfilteranläggningar hade de problem de fick inte kunnat uppstå.
Om du använder en membranfilteranläggning från Björks för att rena ditt vatten så får du på köpet en barriär som är säker för smittämnen och som uppfyller Livsmedelsverkets alla krav.

Ger bättre kontroll över vattenkvaliteten

Genom att membrantekniken är en fysikalisk process där för stora partiklar helt enkelt inte kan passera, så har de som driver anläggningen betydligt bättre kontroll över vattenkvaliteten än i ett traditionellt vattenreningsverk. Ändras råvattenkvaliteten påverkar inte det reningsprocessen i ett membranverk. Det släpper fortfarande bara igenom samma partikelstorlek, och kräver ingen injustering efter den nya råvattenkvaliteten.

  • Driftklar ultrafilteranläggning uthyres

    DSC_14023 – 7kbm/timme. Hög automatik med fem förinställda körsätt.