Norsborgs Vattenverk

Nu inleder vi ombyggnadsetapp 2 vid Norsborgs Vattenverk, ett av Nordens största vattenverk.

Stockholm Vatten har uppdragit åt Björks Design and Prefabrication® att bygga om deras båda, gigantiska vattenverk. Allt dricksvatten skall passera högintensiva UV-ljus med lågtryckslampor. Tillsammans distribuerar verken rent och gott vatten till över en miljon människor varje dag. Björks Design and Prefabrication®, har under ett antal år medverkat i förbättringsarbetet med de två verken. Vi har uppgraderat båda produktionslinjerna avseende pumpstationer och UV-ljus. Vi har designat och prefabricerat mycket grova dimensioner i egen verkstad för att transportera och slutmontera på plats. Vi kan tillverka rör upp till DN1000 med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning. Nu startar arbetet med den sista etappen vid Norsborg. Stockholm Vatten kommer under många år att kunna leverera ett dricksvatten i världsklass.

Mer information finns här.