« Back to News

Norsborgs Vattenverk etapp två startar nu!

Norsborgs Vattenverk är ett av Nordens största vattenverk, byggt 1904,

och producerar, tillsammans med Lovö Vattenverk, dricksvatten till stockholmarna. Tillsammans distribuerar verken rent och gott vatten till över en miljon människor varje dag. Björks Design and Prefabrication®, har under ett antal år medverkat i förbättringsarbetet med de två verken. Vi har uppgraderat båda produktionslinjerna avseende pumpstationer och UV-ljus. Vi har designat och prefabricerat mycket grova dimensioner i egen verkstad för att transportera och slutmontera på plats. Vi kan tillverka rör upp till DN1000 med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning. Nu startar arbetet med den sista etappen vid Norsborg. Stockholm Vatten kommer under många år att kunna leverera ett dricksvatten i världsklass.

DN800_MG_6588

_MG_6567Desinfektion med högintensiva lågtryckslampor/UV-ljus.

_MG_6614Distribution till pumpar, DN800.