Lahti Energi

    Membran renar matarvatten i Heinola.

2004 levererade Björks en membranfilteranläggning till Lahti Energi i finska Heinola. Anläggningen är en del av återvinningen av matarvatten för en stor ångturbin. Processen att driva ångturbiner ställer stora krav på att vattnet håller en mycket jämn och hög kvalitet. Otillräcklig kvalitet på vattnet kan leda till korrosion, beläggningar och andra problem. En membranfilteranläggning är därför en mycket lämplig lösning.

Levererar en jämn och hög kvalitet

Anläggningen som Björks installerade för Lahti Energi har filter som är tätare än de som behövs för att producera dricksvatten. Björks valde ut membranen i samarbete med Lahti Energi och Björks breda kontaktnät av membranleverantörer. Det ingående vattnet innehåller 12 mg natrium per liter och 31,4 mg sulfat (SO4). Det vatten som lämnar anläggningen innehåller 0,22 mg respektive 0,33 mg. Tack vare membranfilteranläggningen från Björks återvinner Lahti Energi hela 80 procent av matarvattnet. Anläggningen levererar totalt 20 kubikmeter återvunnet matarvatten i timmen och arbetar under 12 bars tryck.

Monterades på två dagarP1000072

Björks projekterade, designade och byggde anläggningen i sin fabrik i Hallstavik. Där monterades även styr- och reglerutrustning för att Björks skulle kunna provköra och göra kvalitetskontroller innan leverans. Björks levererade sedan den färdiga anläggningen som monterades på plats under två dagar. Hela anläggningen är liksom alla andra anläggningar Björks producerar tillverkad av syrafast, rostfritt stål. Det garanterar en lång livslängd och ett minimalt underhåll. Detta tillsammans med att stålet går att återvinna och det lilla kemikaliebehovet gör det också till en miljömässigt mycket bra lösning.