« Back to News

Köp rörprefab till ditt ramavtal – redo för montage.

Bättre arbetsmiljö för alla!

Minska både olyckor och administration på er arbetsplats.
Mindre rörelse under pågående arbeten är både säkert och ekonomiskt!

Minimal etableringsyta – Mer utrymme!

Spar utrymme, reducera störningar och öka effektiviteten.
Förenkla logistiken för övriga entreprenörer på arbetsplatsen!

Minimal hantering av kemikalier och gaser!

All kemikalie- och gashantering sker i för ändamålet anpassade
lokaler för minimal påverkar på både människa och miljö!

Hållbart – Rent – Dokumenterat!

Egentillverkade rör- och rördelar, minskade transporter,
renspolade rörsystem och 100% spårbar tillverkningsdokumentation!

Skicka din ritning till oss för en snabb offert!