« Back to News

CCRO, 98% recovery.

Utvecklingen går framåt med stormsteg, även inom membrantekniken.
Vi, inom Björks Rostfria, är övertygade om att teknikutveckling underlättar arbete och våra liv.
Nu erbjuder vi VA-branschen modernare teknik med CCRO* som är vårt senaste tillskott.

CCRO är en nanomembranteknisk lösning som nu introduceras av Björks Rostfria AB på svensk marknad.

Med CCRO-membranteknik kan uppemot 98% av råvattnet bli dricksvatten.
Tekniken är beprövad internationellt av Björks partner DuPont sedan 2012 hos flera
hundra beställare.
Liksom för konventionella nanomembrananläggningar bestyckas CCRO-anläggningar
med membran utifrån önskad kvalitet på dricksvattnet (permeat). Skillnaden ligger i
att koncentrat (retentat) i vattnet i hög grad återcirkuleras varvid en mycket hög
recovery kan uppnås, där variabler såsom råvattnets sammansättning och egenskaper
styr produktionen i anläggningen.
En hög utnyttjandegrad av råvatten sker då retentat endast spolas ur systemet periodvis.
Under spolningen fortsätter CCRO-anläggningen producera dricksvatten. Detta förfarande
gör också att en CCRO oftast har ett större ”reglerspann” än traditionella metoder både
avseende kvantitet och kvalitet på produkten.


Fördelen med CCRO-tekniken är att:

  • Den ökar utnyttjandegraden av råvattnet jämfört med traditionell nano-/roteknik till mellan 90 till 98% recovery beroende på inkommande råvattens kvalitet.
  • Energiåtgången är vanligtvis mindre än för traditionella nano-/roanläggningar.
  • Där dricksvatten används som råvatten slår i princip alltid en CCRO traditionella nano-/roanläggningar med lägre driftskostnad.

 

* Closed Circuit Reverse Osmosis