« Back to News

Vattenverket i Herrvik har invigts

Vid en välbesökt ceremoni den 31 augusti i Herrvik invigde tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell bräckvattenverket som är Sveriges första större bräckvattenverk för dricksvattenproduktion. visitors

Verket är beställt av Region Gotland som en totalentreprenad av Björks Rostfria AB och skall försörja Herrvik, Katthammarsvik och Sandviken på Gotland.
Råvattnet tas in via en lång ledning som löper längs botten ner till ungefär 6 meters djup i Östersjön. Vid själva intaget sitter en sil. Pumpstationen vid strandkanten trycker sedan upp vattnet till verket där det leds genom ett automatfilter och ultrafilter för finare partikelavskiljning. Ultrafiltret är den första, av tre, avskiljande barriärer.
Den andra barriären är de specialanpassade bräckvattenmembranen som arbetar under relativt låga tryck, omkring 15 bar, och håller tillbaka merparten av jonerna.

interiorSom tredje barriär används UV-ljus för att, än en gång, säkra dricksvattenkvalitén. Därefter finjusteras dricksvattnet avseende hårdhet, alkalinitet och mineralnivåer.
Vattenverket skall kunna producera ca 20 kubikmeter dricksvatten per timme och med modern teknik kunna övervakas och styras på distans. Det hypermoderna vattenverket har en del av sin energiförsörjning genom solpaneler på taket och en vattenreservoar för att på ett effektivt sätt lagra energi i form av renat vatten.

roof
Östersjöns bräckvatten är en reell källa för dricksvattenproduktion. Membranfiltertekniken är den enda teknik som klarar av att producera bra dricksvatten från bräckvatten på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.
Med största sannolikhet kommer membranfiltertekniken att bli en självklar teknik för många fler Östersjönära kommuner.

 

Mer information finns här: http://www.gotland.se/92209

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6507516