« Back to News

Membranfilteranläggning och infiltration.

Kombinationen att infiltrera membranfiltrerat ytvatten för att skapa nytt grundvatten förekommer inte i Sverige tidigare, eller kanske inte i hela världen. Projektet och bygget av anläggningen startade för snart fyra år sedan tillsammans med Björks Rostfria AB, nu är den delvis igång och fyller på mängden grundvatten i Gävle-Valboåsen.

Så här berättar Gästrike Vatten.