« Back to News

Etapp 1, Nord av Lackarebäcken Vattenverk är klart!

Björks Design and Prefabrication® har haft förtroendet att medverka vid tillbyggnationen av Göteborg Vattens vattenverk vid Lackarebäcken för en entreprenadsumma om över 50 Mkr. Lackarebäckens Vattenverk har byggs ut för att ensamt klara av att försörja Göteborgs stad med vatten och blir därmed ett av Sveriges modernaste vattenverk. Investeringen är den största i göteborgarnas vattenförsörjning på 40 år.
Entreprenaden har avsett komponenttillverkning i egen fabrik, leverans till Göteborg och montage på plats av delar och kompletta system i rostfritt stål.

DSC00069En av flera transporter till Göteborg. Just in time.

Vi har också tillhandahållit maskinteknik. Vid avancerade rörinstallationsprogram är montagefärdiga prefabenheter att föredra. Prefabricering innebär rationella, kvalitativa och ekonomiska fördelar för Göteborgs Vatten.
CRW_8875_ansikte– Vi har under de senaste åren bl a  haft som strategi att utveckla metoder och investera i personal och utrustning  för mekaniserad TIG- och plasmasvetsning, säger vd P-O Björk. Vi tillverkar och rundsvetsar rörkomponenter upp till 1,2 meter i diameter, med en godstjocklek av upp till 10 mm med branschens högsta kvalitet, fortsätter P-O Björk. Dessutom kavalitetsdokumenteras varje komponent och svetsfog helt automatiskt i vår verkstad, avslutar P-O Björk.
– Det är mycket glädjande att företagets omfattande investeringar ger resultat både för beställare och oss, tillägger vd Per-Olof Björk.
Björks Rostfria AB startade 1983 och sysselsätter idag 25 – 30 personer.
– Det är fantastiskt att vi har fått förtroendet att medverka vid tillbyggnaden av Lackarebäckens stora vattenverk. Arbetet har löpt över flera år, fortsätter P-O Björk.