Har ni problem med PFAS och behöver hjälp?

Vi har efter fleråriga försök i full skala lyckats hitta en alternativ metod att hantera detta problem.
Med vår metod avskiljs PFAS i våra membranfilter och samlas i ett koncentrat av vatten och PFAS.
Vi har tagit fram en patentsökt metod att ytterligare uppkoncentrera koncentratet. Behandling av 100 kubikmeter råvatten ger vid våra försök upphov till endast 10 till 15 liter högkoncentrat som går till destruktion.

Konceptet har flera fördelar:
• Vattenproducenter klarar Livsmedelsverkets gränsvärden för PFAS i dricksvatten.
• Metoden hanterar koncentratet utan kemikalier.
• PFAS förs ut ur kretsloppet och därmed också från naturen.

Har ni problem med PFAS och vill veta mer om vår metod? Skicka ett mail genom att klicka här så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi är tacksamma om du anger vilka PFAS11-halter du har idag samt vilka produktionsvolymer ni har.

Eller ring Camilla Björk på telefon 0175 – 250 50.